Verdensdag for Psykisk helse

GI TID – Verdensdagen for Psykisk Helse – Gi tid til andre og tid til deg selv til å gjøre noe som er bra for din egen og andres psykiske helse. 


I går hadde vi en fin samtale rundt noen av Taiji prinsipp på treningen: Gi slipp (song) – Gi etter (nøytraliser den andres kraft). 
I partnerøvelser i Taiji og Qigong trener vi i trygge omgivelser på å bli dyttet på og hvordan vi kan velge å reagere på dette. En kan bli stiv og anspent, i fult beredskap – eller en kan bli myk og gi etter og nøytralisere den andres kraft. Du har et valg. Dette kan bidra til å styrke den utøvendes evne til å reagere på en sunnere måte på fysiske, verbale og psykiske angrep i hverdagen på.