To kurs for barn i skolen

Etter mange forespørsler har Art in Motion utviklet et differiensert tilbud for barn som går i aktivitetsskolene:

1. trinn: Bevegelseslek med Taiji

 

 

 

2.-4. trinn: Taijisom selvforsvar.

Kursene varer 6-8 ganger og kan med fordel besøkes flere semester på rad. Begge kurs fokuserer på kroppsbevissthet, balanse, tilstedeværen og samarbeid. Barna lærer enkle bevegelser som de også kan bruke i hverdagen for å slappe bedre av, for å stresse end, for å våkne opp mer og for å reagerer passende på verbale og fysiske angrep.

For et visuelt inntrykk se http://www.youtube.com/watch?v=qMkJioKBi8E.

Art in Motion tilbyr også kurs for grupper i skolene. Taiji kan gi læreren det redskapet den trenger for å samle gruppen, gir den mentale pausen fra hverdagen som trenges for å øke konsentrasjonen eller for å sjerpe tilstedeværen i timen.