Om Taijiquan

Hva er Taijiquan?
Taijiquan er opprinnelig en kinesisk kampform som har eksistert side om side med flere andre kinesiske treningsformer som for eksempel Bagua Zhang (åtte-triagram hånd) og Shaolin boksing. Alle disse treningsformene klassifiseres ofte med fellesbetegnelsen Chi Kung / Kung Fu og kjennetegnes av at de søker å kultivere kroppens Qi (energi, livspust, livskraft) på ulike måter. Praktiseringen av Taijiquan kultiverer kroppens Qi gjennom bevegelser og mentale bevisstgjøringsprosesser. Dessuten kan vi trekke klare linjer fra bevegelsessekvensene til taoistisk tankegods, kinesisk medisin og kampaspekter.

Opprinnelse
Øvelser til styrking av kroppens Qi har eksistert i flere tusen år i Østen, men skriftlige kilder finnes ikke før i nyere tid. Utviklingen av Taijiquan settes vanligvis i en direkte forbindelse med munkenes fysiske trening i klostre i Kina. Da Buddhismen kom fra India til Kina i det 6. århundre e.Kr. ble de første Zen-buddhistskoler og de første Shaolinskoler innstiftet.

 

Trane og slange i Taiji-symbolet
Bildet viser til den mytiske kampen mellom slange og tranen, der prinsippet «Å overvinne det harde gjennom å anvende det myke» ble eksemplifisert. Taijiquan betegnes som en myk eller indre kampsport i motsetning til de utagerende og harde kampsporter som Karate, Taekwondo, Judo, Jijutso etc..

Det hevdes at den mystiske,udødelige skikkelsen Cang San-feng (Zhang Sanfeng) var opphavsmann til Taijiiquan. I slutten av Sung Dynastiet (960 – 1278 e.K.) ble for første gang medisinske erkjennelser fra Den gule Keiseren (27 f.K.) og filosofien fra Lao Tze’s Tao Te King anvendt på Shaolin boksing . Dette settes ofte i forbindelse med vedkommens betratning av en kamp mellom en slange og en trane. Den sterke, målrettede og harde fuglen klarte ikke å overvinne de myke, unnvikende bevegelsene fra slangen. Erkjennelsen kunne så overføres til munkenes treningen og markerer dermed antakelig starten av Taijiquan som en bevegelseskunst som styrker menneskets fysiske, mentale og åndelige natur. Den første empiriske kilden om Taijiquan finner vi hos Yang Lu Chan. Yang Lu Chan (1799 – 1872) lærte denne kampkunsten av en mann ved navn Chen Chang Hsing (Xing) fra Chen-landsbyen i Honan-provinsen. Yang Lu Chan og hans etterkommere har gjort Taijiquan kjent for verden (Yang-stilarten).

Yang-stilen har stor utbredelse i den ikke vestlige verden, siden Cheng Man-Ch’ing var den første mesteren som systematisk underviste i Taijiquan (Yang-stil) i Vesten. Chen stilen er den eldste av taijiquan-stilene og senere ble også Wu, Hao og Sun stilen utviklet. I 1956 introduserte Kampkunstdivisjonen i Folkerepublikken Kinas Komite for Fysisk Utdannelse en Tai Chi-form med 24 posisjoner. Denne var basert på de 34 stillingene til Yang Lu Chans sønnesønn Yang Cheng Fu. Året etter kom en ny form med 88 posisjoner som også var basert på Yang Cheng Fu’s modell, og denne nye utviklingen institusjonaliserte Yang-stilarten ytterligere.

Taijiquan i Art in Motion
Taijiqaun kan trenes for å bedre helsen, for å oppnå større ro og mere energi i hverdagen, for å bli bedre i idrett, som selvforsvar osv. I Senterets undervisning vil alle aspektene bli berørt. Vi trener å balansere motsetninger og å harmonisere kropp, ånd og sjel. Dette vil bidra til å forbedre livskvaliteten til taijistudenten.

En undervisningsenhet består av ulike Qi Gong (føring av energi) øvelser, utvikling av Formen (bevegelsesmønster) og partnerøvelser. Art in Motion underviser i Chen Man-Ch’ings Yang stil form bestående av 37 enkelte bevegelser.

Taijiquan for selvforsvar
Hver bevegelse i Taijiquan har en opprinnelse i kampsport og kan forklares som en anvendt selvforsvarsbevegelse. Ofte snakker man om de 13 opprinnelige deler av formen, der blokeringer, spark og slag var grunnlag for bevegelsene. Etterhvert ble flere bevegelser tilføyed og kampaspektet i noen former tydelig formisket til fordel for helsemessige, energimessige og aspekter.

Taijiquan for helsen
Gjennom bevegelsesrekkefølger blir hele kroppen stimulert både innvendig og utvendig. Meridianene (energibaner) kan stimuleres særskilt ved spesielle øvelser og fysiske plager kan minskes ved regelmessig trening av Taiji. Pusten blir integrert i hver bevegelse vi lærer og hjelper til å løsne anspenninger i kroppen. Ved å øve Taijiquan regelmessig vil man kunne styrke kroppen og forebygge en del sykdommer.

Taijiquan for selvutvikling
Taijiquan kan også betegnes som meditasjon i bevegelse. Gjennom å slappe av mens vi konsentererer oss om bevegelser og utfører dem samtidig, vil bevisstheten kunne utvides og konsentrasjone styrkes. En økende klarhet og avslappethet kan bidra til å harmonisere motsetningene i alle aspekter av hverdagen.