Taiji på Bøler skole 2009

Tre grupper fra 2. trinn og 3. grupper fra 6. trinn var med i et prøveprosjekt der opplæring i Taiji for lærerne, opplæring av elevene og kombinasjon av Taiji og musikk med Tal Coleman inngikk. Prosjektet vekket stor begeistring hos elevene og noen øvelser brukes fremdeles i undervisningen.