2009 Taiji Wushu Barn Stevent 29 11 2009 002 start av formen