Siste trening før sommeren

Nå er alle treninger før sommeren avsluttet, både Mensendieck fysioterapi, Qigong og Taiji grupper samt kollega-trening. Utetrening eller digital trening har blitt rutine etter midten av mars og jeg tar mange gode opplevelser med meg inn i ferien. Her en liten billedkalvakade fra siste halvåret.

En fast gruppe med Qigong studenter og en gruppe med Taiji studenter har møttes regelmessig ulike steder i byen, mest på Bøler dette halvåret. Med mine Taiji kollega har vi trent på Trosterud, på Hvervenbukta og ved Akerselva. Og Mensendiecktreningene har vært hovedsakelig digitale.

Dessverre er det mest bilder av meg selv, fordi jeg alltid glemmer å ta bilder av deltagerne….