Qi-kollokviet og Taiji-Intensiv-dag lørdag 29. oktober

En todelt dag for Art in Motion: Første del av dagen jobbet noen kolleger og jeg med Qi-røtter. Her fant vi linjer både til Kina, enkele Qigong/Taiji skoler, menneskeheten, familie, Yonchuan, gullrøtter og trær. Øvelser levendegjorde en del mentale betraktninger og Qi og latter strømmet friere.

Under Taiji intensiv delen av dagen konsentrerte studentene seg om 2. del av formen og ulike push-hands-øvelser. Det er en utfordring å finne akkurat det momentet, der du skifter oppmerksomhet fra å være lyttende til å bli skyvende.

taiji-intensiv-hender