Om Art In Motion (AIM)

Art In Motion (AIM) ble startet som Østensjø Taiji Senter i 2003 og Martina Kaufmann er hovedinstruktøren i AIM. Taijiquan og Qigong kurs fra AIM avholdes hovedsakelig i Kampen Helseklinikken, Hedmarksgaten 13c, 3. etasje, inngang fra Numedalsgata. AIM gir også kurs for aktivitetskoler, barne- og ungdomsskole samt bedrifter og kurs i Qigong for kvinner med minoritesbakgrunn.

Art in Motion er siden 2010 lokalisert i Kampen Helseklinikk og Martina Kaufmann underviser her i en short Yang Stile form og i sverd form etter Norsk Taiji Senter, i Qigongformen Taiji Chí etter HuiChunGong Zentrum Deutschland og i Baduanjin, i Tuishu samt Qigong. Art in Motion huser også Taiji Qidao treningene.

Før oppstart av eget senter underviste Martina Kaufmann i Taijiquan og Qigong både for universitetsidretten i Oslo og friundervisningen i Oslo og Bærum. Fra 2003 kunne barn i skolefriditdsordninger på Bøler, Nøklevann, Godlia, Høyenhall, Manglerud og Trasop skole lære Taiji som bevegelseslek og Taiji som selvforsvar. Martina Kaufman har også utviklet tilpassete undervisnignsopplegg for Aktiv på dagtid, ungdomskurs for Norsk Taiji Senter og for ungdommer på Bøler samt en kurspakke for lærere og elver på Nordstrand skole og Bøler skole. Hun har veiledet instruktører som arbeider med Qigong i barnehagen og vært initativtaker til Qi-kollokvier.

I perioden 2017-2020 studerer Martina Kaufmann Fysioterapi – Mensendieck ved Oslo Metropolian University.

Last ned CV til Martina Kaufmann her: Taiji CV 2016 .

De fleste kurs er åpne for alle interesserte, men noen kurs er skreddersydd som for eksempel Qigong som bidrag til integrering i bydel Østensjø, Barn – bevegelseslek med Taiji (1.-2. klasse), Barn – meditasjon og selvforsvar(3.-4. klasse), Spontan Qigong gruppe, Qigong for stressmestring med mer.