Nytt år – nye kurs – nytt kurslokal

Ta gjern kontakt for mer informasjon og påmelding på

  • epost: martina.kaufmann (at) gmail.com
  • telefon: 970 64 68 2

Kursbeskrivelse

Oppstart onsdag 15. Januar
Vanlig timepris 175 kr/h
Kursdatoer våren 2020: 15., 22. og 29. januar, 05., 12., 19. og 26. februar; 04., 11. og 18. mars. 

Rabatter
Fortsettelsesrabatt: dersom du har deltatt på en kursrekke høsten 2019, får du 5% rabatt på en ny full kursrekke. 
Annen rabatt: 10% rabatt for studenter, elever, arbeidssøkende, uføre.
Send epost om du kvalifiserer for rabatt (martina.kaufmann(at)gmail.com).

Qigong kl 1900-2025 (åpen for alle)
10 x 1,5h: 2.625 kr

Taiji Litt øvd kl. 2030-2130 
10 x 1h:  1.750kr  

Taiji halvdagskurs 4h lørdag 25.01. – vennligst kontakt undertegnede for mer informasjon