Desember

Avslutninger er en del av desember-månedens ritualer. I år avslutter jeg flere ting mer permanent enn ellers: Siste dager på universitets Oslo Mets poliklinikk for fysioterapi – Mensendieck og på Cathinka Guldbergs hjemmets fysioterapi avdeling. En bratt læringskurve gjennom mange gode møter, latter, tårer, trening, veiledning, samtaler er avsluttet nå. Og den siste Taiji og Qigong undervisning i Kampen Helseklinikk er avholdt. Klinikken har vært mitt faste tilholdssted siden 2010 og den løses opp fra 1 januar. Jag starter opp nye kurs i Rom for ro – mer info i egen post.

Kampen Helseklinikk: Taiji og Qigong og Kunst
Kjært barn har mange navn: Spiraldreining (Mensendieck) – The Bear (Qigong) – Stående rotasjon i rygg (Treningslære)