Bilder fra Art in Motion

Bilder fra 2020

Siden er under oppdatering, her kun et par impressjoner fra aktiviteten til AIM.