Bilder fra Qigong i Frivillighetssentralen

Østensjø Bydel er flink til å motivere folk til en ekstra instats for styrket integrering. Jeg undervise nå 8 kvinner med innvandre bakgrunn i Qigong en gang i uka i Frivillighetssentralen. Vi ler mye og utveklser tanker om verden og samfunnet i forbindelser med øvelsene. Her noen bilder fra den første Brokade-øvelsen: «å berøre himmelen».

Qigong i Frivillighetssentralen på Bøler 1 Qigong i Frivillighetssentralen på Bøler 2